Badanie - reseller

Badanie - reseller

Badanie wykorzystania narzędzia SaaS do konfiguracji oraz wyceny rozwiązań IT

OPIS BADANIA

1. Kto w Pana/Pani firmie jest odpowiedzialny za konfigurację i wyszukanie/dobór parametrów technicznych rozwiązań IT (np. serwer, macierz, oprogramowanie do backupu)? *
Tylko ja
Cały dział techniczny
Dział techniczny i dział handlowy
Tylko dział handlowy
Zarząd/Kierownictwo wyższego szczebla (np. Kierownik, Dyrektor IT)
Nasza firma + dystrybutor (wspólnie budujemy konfiguracje)
Nie dobieramy sami, zlecamy bezpośrednio Producentowi
Zewnętrzna firma outsourcingowa
2. Jak obecnie wygląda proces konfiguracji i wyszukiwania informacji o rozwiązaniach IT w Pana/Pani firmie? *
Mam pełną wiedzę o tym czego potrzebuję
Wyszukuję potrzebne informacje we własnych zasobach firmy (np. Intranet)
Wyszukuję informacje w Internecie
Zlecam na zewnątrz
Szukam specyfikacji technicznych na stronach dystrybucji/producentów
Mam własne (wewnętrzne) narzędzie do konfiguracji
Korzystam z zewnętrznych konfiguratorów
3. Jeśli w punkcie 2 padła odpowiedź Zlecam na zewnątrz, to otrzymuje Pan/Pani konfiguracje/oferty od:
Producentów IT
Dystrybutorów IT
Resellerów (Integratorów IT)
Firm outsourcingowych
4. Jeśli w punkcie 2 padła odpowiedź"Korzystam z zewnętrznych konfiguratorów", proszę wymienić z jakich:
5. Ile średnio w miesiącu wykonywanych jest kwotacji/konfiguracji sprzętu? *
Mniej niż 10
10-20
20-50
50 i więcej
6. Które z funkcji Platformy IT uważa Pan / Pani za najbardziej potrzebne: *
Rozbudowany system filtrów pomagający w precyzyjnym wyszukaniu rozwiązania
Funkcja dla klienta „zabudżetuj/zapytaj o cenę”, dzięki której otrzymam LEAD - zapytanie klienta z kwotacją do wyceny i jego danymi
„Schowek” z możliwością zapisywania i podglądu wszystkich konfiguracji
Eksport danych w formie arkusza kalkulacyjnego lub pliku pdf. gotowych do wklejenia np. do specyfikacji ofertowej
Zarządzanie (import) i przechowywanie cenników w panelu w celu złożenia szybkiej oferty (np. w cenie SRP)
Repozytorium (baza dokumentów) materiałów i specyfikacji opisujące rozwiązanie - dostępnych w j. polskim
Dostęp do analiz i raportów dotyczących np. najczęściej wyszukiwanych i porównywanych rozwiązań
Możliwość promocji mojej firmy wśród klientów końcowych (użytkowników platformy)
Możliwość stworzenia i aktualizacji rozbudowanego profilu firmy (specjalizacja, lista usług, autoryzacje, dedykowany kontakt)
Potrzebuję innych funkcji
7. Jeśli w punkcie 6 padła odpowiedź Potrzebuję innych funkcji, proszę wymienić jakich:
8. Czy widzi Pan/Pani możliwość dedykowanego wdrożenia platformy IT u Państwa firmie, przygotowanej wg indywidualnej specyfikacji i potrzeb? *
Tak - korzystałbym / korzystałabym regularnie
Tak – korzystałbym / korzystałabym sporadycznie
Tak – korzystałbym / korzystałabym rzadko - tylko w razie potrzeby np. raz na kwartał
Być może – najpierw chcę przetestować
Nie – sami wykonujemy konfiguracje ręcznie
Nie – korzystamy wyłącznie z gotowych ofert dystrybucji / producentów / firm zewnętrznych
9. Jeśli na co dzień korzysta Pani/Pan z systemu CRM, ERP lub podobnego, proszę podać, do czego wykorzystuje Pani / Pan ten system na co dzień? *
Wykorzystuję wyłącznie do działań marketingowych
Wysyłam oferty handlowe
Wykorzystuję tylko do przechowywania i aktualizacji danych klientów
Nie korzystam z systemu CRM
Przechowuję w systemie repozytorium cenników
Przechowuję w systemie zapisane konfiguracje techniczne
Wszystkie powyższe
Żadne z powyższych
10. Platforma IT będzie oferować też „wtyczkę” (plugin) do systemów CRM/ERP, która usprawni codzienny proces zarządzania projektami. Które z nw. funkcji powinna mieć taka wtyczka, aby chciała Pani / chciał Pan z niej korzystać? *
Porównywarka konfiguracji i specyfikacji technicznych – konfigurator sprzętu i oprogramowania
Porównywarka konfiguracji i specyfikacji technicznych - konfigurator usług chmurowych
System powiadomienia o leadach/zapytaniach od klientów z platformy
Funkcje eksportu danych z platformy w formatach xls
Dostęp do raportu z analizą trendów zakupowych i najczęściej wybieranych rozwiązań
Wszystkie powyższe
Nie potrzebuję takich funkcji, posiadany system CRM posiada w/w funkcjonalności
11. Czy byłby Pan/byłaby Pani gotowa zapłacić na korzystanie z narzędzia z dostępem on-line w formie miesięcznego abonamentu? *
Tak
Nie
Nie wiem
12. Jeśli w punkcie 11 padła odpowiedź Tak, to jaka cena jest zdecydowanie za wysoka, aby zdecydował się Pan/zdecydowała się Pani na zakup abonamentu (PLN brutto/m-c)?
13. Jeśli w punkcie 11 padła odpowiedź Tak, to jaka cena wydaje się być zdecydowanie za niska, która może świadczyć o niskiej jakości produktu (PLN brutto/m-c)?
14. Jeśli w punkcie 11 padła odpowiedź Tak, to jaka cena jest zbliżona do Pani/Pana oczekiwań na tyle, że rozważa Pani/Pan bardzo mocno zakup abonamentu (PLN brutto/m-c)?
15. Jeśli w punkcie 11 padła odpowiedź Tak, to jaka cena jest dla Pani/Pana na tyle atrakcyjna, by zdecydować się na zakup abonamentu (PLN brutto/m-c)?
16. Jeśli w punkcie 11 padła odpowiedź NIE – dlaczego?
Nie płacimy z reguły za tego typu narzędzia
Zabrania tego wewnętrzna polityka firmy
Nie widzę potrzeby za płacenie za dostęp do takich danych
Nie mamy potrzeby by korzystać z takich narzędzi
17. Czy widzi Pan / Pani możliwość wykorzystania platformy jako narzędzia wspomagającego proces przygotowania specyfikacji technicznych do przetargów/zapytań ofertowych? *
TAK – bardzo ułatwi to i przyspieszy pracę
TAK – takie narzędzie dałoby nam większą wiedzę o potrzebach klienta
TAK – mielibyśmy mocniejszą kontrolę nad rzetelnością otrzymywanych zapytań i wysyłanych ofert
NIE – nie uważam, by było to potrzebne – radzimy sobie sami
NIE – nie bierzemy udziału w projektach przetargowych
18. Czy wg Pana / Pani system powinien docelowo pokazywać od razu bazowe ceny rozwiązań? (cena SRP – Standard Resell Price) *
Tak – pomogło by to nam w szybszym zweryfikowaniu budżetu Klienta Końcowego
Nie – bo nie jest to możliwe aby pokazać pełną cenę bez dokładnej weryfikacji technicznej, doboru dodatkowych opcji, serwisu, itp.
Nie – wolimy dać od razu cenę projektową klientowi jako nasza wartość dodaną
19. Ile leadów miesięcznie chciałaby Pani/chciałby Pan otrzymywać przez Platformę? Proszę podać liczbę. *
20. Czy wg Pani/Pana obecne trendy wskazują na to, iż za 5-6 lat w Polsce tradycyjne zakupy IT ustąpią miejsca np. w 50% (planowanych budżetów) na rzecz zakupów analogicznych usług w chmurze? *
Nie, moim zdaniem tradycyjny model zakupów się utrzyma
Nie, proces ten będzie trwał zdecydowanie dłużej
Tak, ale nastąpi to zdecydowanie wcześniej (1-3 lata)
Tak, ten okres jest realny
Trudno powiedzieć
21. Czy Pani/Pana zdaniem jest potrzeba dodania funkcji alternatywnej – KONFIGURATOR USŁUG CHMUROWYCH, który pozwalałby na samodzielną konfigurację, wyszukanie lub zapytanie na podstawie określonych parametrów o najlepsze oferty usług chmurowych w Polsce: *
Tak
Nie
22. Jeśli w pytaniu 21 odpowiedziano Tak, jakie wg Pani/Pana funkcje powinny się tu znaleźć?
Automatyczne konfiguracje i zestawienia usług wszystkich polskich dostawców chmury (Data Center, Kolokacje, dostawcy MSP)
Możliwość filtrowania po kilku parametrach z funkcją „bulk add” (wklej własną konfigurację/parametry)
Możliwość zakupu usług bezpośrednio przez platformę z większym rabatem
Funkcja automatycznego zestawiania parametrów usług w chmurze z tradycyjną konfiguracją
Eksport do pliku .xls / .pdf z możliwością wysłania na e-mail
23. Jeśli w pytaniu 21 odpowiedź brzmi Nie, proszę powiedzieć dlaczego:
Nie mam potrzeb konfiguracji takich usług
Nie, ponieważ te usługi nie mogą być zintegrowane ze względu na ich szybką zmienność
Nie, ponieważ firma nie rozważa wdrożenia rozwiązań chmurowych w najbliższym roku
24. Profil działalności firmy (np. Integrator IT, MSP, VAR, Dystrybutor IT, Vendor, inne): *
25. Miasto (główna siedziba): *
26. Ilość oddziałów: *
27. Stanowisko osoby wypełniającej ankietę: *
28. Wielkość firmy (ilość zatrudnionych osób, można podać orientacyjnie przedział np. 5-10): *
29. Uwagi:


* - Pole obowiązkowe

X

Ta strona korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej